Výcvik na řidičské oprávnění - ceník platný od 1.2.2024

Skupina ŘO Výcvik Základní cena Akce
AM malý motocykl 15 500 Kč  
A1 motocykl do 125 cm3 15 500 Kč  
A2 střední motocykl 15 500 Kč  
A silný motocykl 15 500 Kč  

Rozšíření
A1 -> A2
A1 -> A
A2 -> A

motocykl 11 000 Kč  
Rozšíření
A2 na A nebo A1 na A2
(nutná praxe 2 roky)
motocykl 4 500 Kč  

A + B
A1 + B
A2 + B

motocykl + os. automobil 32 000 Kč
32 000 Kč
32 000 Kč
 

Rozšíření A1/A2 + B;A1/A + B

motocykl + os. automobil 29 500 Kč  

B - v Plzni

osobní automobil 20 000 Kč po předložení Plzeňské karty cena 20 000 Kč  - nelze na splátky (běžná cena 20 750 Kč)

B - v Kralovicích

osobní automobil 19 000 Kč (běžná cena 20 250 Kč)

B - automatická převodovka

osobní automobil 21 000 Kč  

B - individuální výcvik

osobní automobil 24 000 Kč  

B - cizí jazyk

nutno tlumočník - dle potřeb zákazníka 21 000 Kč  

BE

přívěs za os. automobil 6 000 Kč  

B 96

přívěs za os. automobil 3 500 Kč  
neomluvená neúčast u závěrečné zkoušky 500 Kč  
opravná zkouška pravidel pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky 200 Kč  
opravná zkouška jízda pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky 400 Kč  
převod z jiné autoškoly   1 000 Kč  
převod do jiné autoškoly   500 Kč  

nová výuka (pravidla)

3x neprospěl u závěrečné zkoušky 3 500 Kč  

nový výcvik (jízdy)

3x neprospěl u závěrečné zkoušky 16 500 Kč  
Přezkoušení - vrácení ŘO osobní automobil
4 500 Kč  

C

nákladní automobil 17 000 Kč  

CE

přívěs za nákl. automobil 6 500 Kč  

 

Kondiční jízdy

Skupina Cena za 45 min Cena pro absolventy naší školy
AM 800 Kč cena za 90 min. 1400 Kč
A1, A2, A 800 Kč cena za 90 min. 1400 Kč
B 700 Kč cena za 90 min. 1200 Kč
B + E 700 Kč 500 Kč

B - automat

700 Kč -

 

Školení řidičů

Druh školení Jednotka ceny Cena
Školení referentů 1 osoba 200 Kč
Školení referentů skupinka  do 15 osob 1 900 Kč
Pravidelné školení profesionálů 1 osoba - školení v rozsahu 35 hodin 7 500 Kč
Pravidelné školení profesionálů 1 osoba již od 500 Kč 1 000 Kč

 

Pojeďte s námi

Získejte řidičské oprávnění, nechte proškolit své zaměstnance nebo absolvujte kondiční jízdy.